Съвременни тенденции в черешопроизводството

Статията е публикувана в списание ,,Практично земеделие“, 2023 г., брой 10, стр.22-24

проф. д-р Валентин Личев

Аграрен университет, катедра Овощарство

През последните 10-15 години настъпиха съществени промени в черешопроизводството […]

Съвременни тенденции в сортовия състав при сливата

Статията е публикувана в списание ,,Агроном“, 2023 г., брой 5, стр. 4-7.

проф. д-р Валентин Личев

Аграрен университет, катедра Овощарство

В миналото (преди и след втората световна война) основното сливово […]