Ръководителят на разсадника проф. Личев,  въз основа на високата си професионална подготовка и дългогодишен опит, консултира както фермери, така и лицензирани фирми във връзка с разработка на проекти за създаване на нови модерни насаждения (виж снимките от галерията) по различни програми към фондовете на Европейския съюз. Консултациите включват всички въпроси свързани с:

а) Създаване на овощни насаждения

 • избор на място за ново насаждение
 • преценка на конкретните почвено-климатични условия
 • избор на подходящ овощен вид, подложка и сортове
 • избор на оптимални разстояния на засаждане
 • избор на оптимална система на формиране
 • предпосадъчна подготовка на мястото
 • засаждане на дръвчетата

б) Отглеждане на овощни насаждения

 • резитба на дърветата за формиране и за плододаване
 • системи за поддържане на почвената повърхност
 • торене
 • напояване
 • растителна защита