Питомник втора година - производство на черешови дръвчета

Питомник втора година – производство на черешови дръвчета

Питомник втора година - производство на сливови дръвчета

Питомник втора година – производство на сливови дръвчета

Питомник първа година – подложките  Мироболан  29 Ц  преди присаждане

Питомник първа година – подложките Мироболан 29 Ц преди присаждане

Производство на утвърдената за размножаване махалебкова подложка ИК-М9

Производство на утвърдената за размножаване махалебкова подложка ИК-М9

Интензивно черешово насаждение на подложка Гизела 6 в началото на 3-та вегетация

Интензивно черешово насаждение на подложка Гизела 6 в началото на 3-та вегетация

Черешови дървета на подложка Гизела 6 по време на масовия цъфтеж в началото на 3-та вегетация

Черешови дървета на подложка Гизела 6 по време на масовия цъфтеж в началото на 3-та вегетация

Черешови дървета на подложка Гизела 6 по време на масовия цъфтеж в началото на 4-та вегетация

Черешови дървета на подложка Гизела 6 по време на масовия цъфтеж в началото на 4-та вегетация

Черешово дърво на подложка махалебка ИК-М9, формирано по система вретено, в края на 1-та вегетация

Черешово дърво на подложка махалебка ИК-М9, формирано по система вретено, в края на 1-та вегетация

Черешово дърво на подложка махалебка ИК-М9, формирано по система вретено, по време на цъфтежа през 3-та вегетация

Черешово дърво на подложка махалебка ИК-М9, формирано по система вретено, по време на цъфтежа през 3-та вегетация

Черешово дърво на подложка махалебка ИК-М9, формирано по система вретено, по време на цъфтежа през 4-та вегетация

Черешово дърво на подложка махалебка ИК-М9, формирано по система вретено, по време на цъфтежа през 4-та вегетация

Черешово дърво на подложка махалебка ИК-М9, формирано по система вретено, по време на зреенето на плодовете през 4-та вегетация

Черешово дърво на подложка махалебка ИК-М9, формирано по система вретено, по време на зреенето на плодовете през 4-та вегетация

Черешово дърво на подложка махалебка ИК-М9, формирано по система вретено, по време на цъфтежа през 6-та вегетация

Черешово дърво на подложка махалебка ИК-М9, формирано по система вретено, по време на цъфтежа през 6-та вегетация

Интензивно сливово насаждение от сорта Йойо на подложка джанка по време на цъфтежа през 3-та вегетация

Интензивно сливово насаждение от сорта Йойо на подложка джанка по време на цъфтежа през 3-та вегетация

Сливово дърво от сорта Йойо на подложка джанка в началото на цъфтежа през 1-та вегетация

Сливово дърво от сорта Йойо на подложка джанка в началото на цъфтежа през 1-та вегетация

Сливово дърво от сорта Йойо на подложка джанка по време на цъфтежа през 2-та вегетация

Сливово дърво от сорта Йойо на подложка джанка по време на цъфтежа през 2-та вегетация

Сливово дърво от сорта Йойо на подложка джанка по време на зреенето на плодовете през 3-та вегетация

Сливово дърво от сорта Йойо на подложка джанка по време на зреенето на плодовете през 3-та вегетация