Семенна джанка – традиционно използвана за сливовите сортове, с добра приспособимост към различни почвени условия

Върни се обратно в Продукция