Семенна джанка ПГ-6 – българска  подложка, отбрана и утвърдена за размножаване у нас. Има умерен до силен растеж. Осигурява на присадените сливови и кайсиеви сортове добра съвместимост, ранно встъпване в плододаване и висока родовитост. Има добра приспособимост към различни почвени условия. За разлика от масово използваните у нас случайни джанкови форми, ПГ-6 дава по-малко издънки в насажденията. Подходяща е за създаване на модерни насаждения от интензивен тип (виж снимките от галерията), а също и за градини с механизирано прибиране на реколтата.

Върни се обратно в Продукция