Разсадникът е създаден през 2014 г.  и се ръководи от професор д-р Валентин Личев – ръководител на катедрата по овощарство към Аграрния университет в Пловдив.  Дейността ни е насочена в две направления – производство на овощен посадъчен материал и консултации във връзка с създаване и отглеждане на овощни насаждения. 

 1. Производство

Производствената база се намира в землишето на гр. Перущица (на около 30 км югозападно от Пловдив)  и  е  на площ 30 дка.

Разполагаме със собствена маточна градина от която се събират калеми от перспективни черешови и сливови сортове. Някои от тези сортове са стратегически за развитие на българското овощарство (виж раздел ,,Продукция“ и интервюто с проф. Личев на линка: https://hydrostab.com/bg/news/view/bydeshteto-na-ovoshtarstvoto-v-bulgaria-e-v-chereshite-i-slivite-vijte-koi-sa-nai-cennite-sortove-koito-da-zasadim/. Получените от тях плодове  имат гарантирано изкупуване у нас и в чужбина на значително по-високи цени от сегашните. По желание на клиента, закупил дръвчета от определени сортове, се подписва договор с който му се осигурява механизирана беритба на плодовете (виж видеото в галерията)  и  изкупуване на продукцията.

Разполагаме и с маточно семенна овощна градина от която добиваме плодове, а впоследствие и семена за размножаване на отбраната и утвърдена перспективна махалебкова подложка ИК-М9.

Произведеният посадъчен материал е с гарантирано високо качество, отговарящо на всички изисквания на европейския стандарт, което ежегодно се доказва с растителен паспорт, издаван след фитосанитарни прегледи и здравно освидетелстване от Българската агенция по безопасност на храните  към Министерството на земеделието и храните. Посадъчният материал се придружава и от всички необходими сертификати  за качество и автентичност на сорто-подложковите комбинации. Нашите клиенти кандидатстват и  участват като бенефициенти  в различни европейски проекти към Министерството на земеделието и храните.

 1. Консултации

Ръководителят на разсадника проф. Личев,  въз основа на високата си професионална подготовка и дългогодишен опит, консултира както фермери, така и лицензирани фирми във връзка с разработка на проекти за създаване на нови модерни насаждения (виж снимките от галерията) по различни програми към фондовете на Европейския съюз. Консултациите включват всички въпроси свързани с:

а) Създаване на овощни насаждения

 • избор на място за ново насаждение
 • преценка на конкретните почвено-климатични условия
 • избор на подходящ овощен вид, подложка и сортове
 • избор на оптимални разстояния на засаждане
 • избор на оптимална система на формиране
 • предпосадъчна подготовка на мястото
 • засаждане на дръвчетата

б) Отглеждане на овощни насаждения

 • резитба на дърветата за формиране и за плододаване
 • системи за поддържане на почвената повърхност
 • торене
 • напояване
 • растителна защита