Денте 707

Денте 707

Френски сорт, клон на Ажанска слива.

Плод. Средно едър до едър (около 30-35 гр.). Форма – овална. Кожица – тънка но здрава, червено виолетова, покрита с восъчен налеп. Месо – жълто, плътно, има финна консистенция, сравнително добре отделящо се от костилката,  с високо сухо вещество, много сладко  (захарното съдържание на непрезрелите плодове, когато са най-подходящи за сушене и мус, е 28-30o по Brix, а плодовете от масово използвания досега сорт Стенлей в същата степен на зрялост имат захарно съдържание  19-21o по Brix), средно ароматично. Сортът има  доста по-висок рандеман  на плодовете от другите  засега използвани сортове (от 2,8-3 кг свежи плодове се получава 1 кг сушени,  а при Стенлей това количество сушен плод се получава от 3,8-4 кг свежи плодове). Плодовете  опадват добре при вибриране на дърветата, много подходящи са за индустриална преработка – сушене, мус и др.

Срок на зреене на плодовете – втората половина на август в равнината и през първата половина на септември при по-висока надморска височина.

Възможност за реализация на продукцията. Поради посочените по-горе много пригодни качества за преработка, сушене и др. плодовете имат гарантирано изкупуване у нас и в чужбина на значително по-високи цени от сегашните. По желание на клиента закупил дръвчета се подписва договор с който му се осигурява механизирана беритба на плодовете и  изкупуване на продукцията.

Дърво. Умерено до силно растящо. Цъфтеж – средно ранен. Частично самофертилен сорт, средно чувствителен на шарка, рано встъпва в плододаване, има редовна и обилна родовитост,  невзискателен към месторастенето.

Върни се обратно в Продукция