Съвременни тенденции в черешопроизводството

Статията е публикувана в списание ,,Практично земеделие“, 2023 г., брой 10,     стр.22-24 проф. д-р Валентин Личев Аграрен университет, катедра Овощарство През последните 10-15 години настъпиха съществени промени в черешопроизводството в света. Някои от тези промени навлязоха и в нашата страна, а за други – това е предстоящо.  Като имам предвид тенденциите за развитие на черешопроизводството […]

Съвременни тенденции в сортовия състав при сливата

Статията е публикувана в списание ,,Агроном“, 2023 г., брой 5, стр. 4-7. проф. д-р Валентин Личев Аграрен университет, катедра Овощарство В миналото (преди и след втората световна война) основното сливово производство у нас се е базирало на сорта Кюстендилска синя слива. Плодовете на този сорт, качествени и добре изсушени, и досега се котират като едни […]